Reklama

Aktualności

Statystyka ludności za 2012 rok

włącz .

Gmina Dobre Miasto według stanu na dzień 31.12.2012 roku liczy 16290 mieszkańców, w tym w mieście 10641 i na wsi 5649. Na terenie gminy zamieszkuje 8351 kobiet i 7939 mężczyzn. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 3138, produkcyjnym 10623, poprodukcyjnym 2529. Średnia wieku mieszkańców gminy wynosi 38,6 lat. W porównaniu do roku poprzedniego, w gminie ubyło 52 osoby.

Na terenie naszej gminy w 2012 roku zameldowało się na pobyt stały z terenu innej gminy 134 osoby, 292 osoby dokonały przemeldowania w obrębie naszej gminy, 202 osoby wymeldowały się z pobytu stałego poza naszą gminę. W 2012 roku urodziło się 160 dzieci, zmarło 154 mieszkańców, 182 osoby zawarło związek małżeński i 86 mieszkańców z naszej gminy rozwiodło się.

Najludniejszą wsią są Smolajny (576) i Głotowo (504). Najmniejszą - Mawry (31) i Swobodna (40). W mieście najwięcej ludzi mieszka na ul. Grudziądzkiej - 2405, a najmniej na ul. Waldemara Milewicza (2) i Saperów (3).

Dodaj komentarz

Pamiętaj, aby zachować kulturę oraz poprawność językową i ortograficzną.


Kod antyspamowy
Odśwież